Starfsfólk

Háspennudeild

Hvammstangi

Kælivélar og kælitækni

Raflagnadeild

Stjórnandi/skrifstofa

Tæknideild