Starfsmenn

Háspennudeild

Kælivélar og kælitækni

Raflagnadeild

Stjórnandi/skrifstofa

Tæknideild